Pracovný čas vodičov

Vážení zákazníci, prosíme vás o rešpektovanie doby jazdy a povinných odpočinkov profesionálnych vodičov (nižšie). V prípade, že doleuvedené predpisy nebudú dodržané, polícia kontrolujúca vodičove záznamy z jazdy má právo zabrániť autobusu/mikrobusu v pokračovaní cesty (autobusy sú vybavené technickým zariadením, tzv. tachografom, ktorý ukazuje detailne úseky jazdy). Ak bude prekročená predpísaná doba jazdy, autobusová spoločnosť môže prísť o licenciu.

SBT neprijíma žiadnu zodpovednosť za nedodržanie týchto predpisov alebo za riziká spojené s porušením akýchkoľvek príslušných právnych predpisov. Tieto predpisy EÚ zabezpečujú, že vaši vodiči sú pripravení poskytnúť vám kvalitné a bezpečné prepravné služby.

Ste špecialisti vo vašom vlastnom odbore, takže tieto predpisy môžu byť pre vás mätúce. Nechajte načasovanie prepravy na nás, pretože my sme špecialisti vo svojom odbore. Uveďte prosím čo najviac informácií o vašej ceste do svojej požiadavky na cenovú ponuku. Vopred vás upozorníme a pomôžeme vám nájsť riešenie, aby sa zabránilo zbytočným nedorozumeniam počas vašej cesty.
Ďakujeme vám, vážime si vaše pochopenie a rešpektovanie týchto predpisov.

PRACOVNÝ ČAS A ODPOČINKY PROFESIONÁLYCH VODIČOV

Pracovný čas je maximálne 56 hodín za týždeň. V priebehu štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov nesmie byť priemerný pracovný čas vrátane nadčasov dlhší ako 48 hodín.

Nočná práca – priemerný pracovný čas medzi 22:00 a 6:00 nesmie presiahnuť 10 hodín za 24 hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Čas jazdy za dva po sebe nasledujúce týždne je maximálne 90 hodín.

Čas jazdy za týždeň je maximálne 56 hodín.

Čas jazdy za deň je maximálne 9 hodín (2 krát za týždeň sa môže predĺžiť na 10 h).

Nepretržitý čas jazdy medzi dvoma prestávkami je maximálne 4,5 hodiny.

Prestávka musí byť minimálne 45 minút po 4,5 hodinách jazdy. Prestávka môže byť nahradená prestávkou trvajúcou najmenej 15 minút, po ktorej nasleduje prestávka trvajúca najmenej 30 minút.

Ďalej zákony EÚ určujú prestávku:

  • 30minút po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je viac ako 6hodín a menej ako 9hodín a
  • 45 min. po 6 odpracovaných hodinách, ak pracovný čas je dlhší ako 9hodín.
  • Tieto prestávky je možné rozdeliť na časové úseky najmenej 15 minút.

Odpočinok medzi dvoma zmenami v priebehu každých 24 hodín po ukončení predchádzajúcej doby denného odpočinku, alebo týždenného odpočinku, je potrebné čerpať minimálne 11 hodinový odpočinok. Maximálne 3 krát za týždeň je možné odpočinok skrátiť na minimálne nepretržitých 9 hodín. Skrátenie odpočinkov môže nasledovať po sebe. Odpočinok sa môže čerpať v dvoch dobách, z ktorých prvá doba musí byť nepretržitý úsek trvajúci najmenej 3 hodiny a druhá doba musí byť neprerušovaný časový úsek trvajúci najmenej 9 hodín.

Týždenný odpočinok musí byť minimálne 45 hodín. Odpočinok sa môže skrátiť na 24 hodín a toto skrátenie sa musí nahradiť primeraným odpočinkom čerpaným v celku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po týždni v ktorom došlo ku skráteniu